Aquesta assignatura vol ser una eina per a proporcionar a l'alumnat els recursos analítics bàsics per a ser competents científicament. Això serà a partir d'una mirada crítica del nostre context actual, una realitat inmersa en esdeveniments i artefactes generats per la recerca científica. Cal saber analitzar, comprendre i interpretar aquest context, i per fer-ho abordarem interrogants bàsics partint de la nostra qüotidianetat.